In de wind

Op een paar dagen per jaar na waait er op Bonaire altijd wind, passaatwind. Om water op te pompen uit de vele 'putten' op het eiland, met name voor de bescheiden landbouw, waren windmolens dan ook ideaal. Maar door de bouw van een waterfabriek en de aanleg van een waterleidingnet raakten de putten in onbruik, als ze voor die tijd al niet onbruikbaar waren geworden door overbemaling en verzilting. Ook de landbouw zelf  is goeddeels verdwenen. Niettemin staan sommige molens gewoon nog te draaien, niet zelden amechtig piepend, maar altijd mooi om te zien.