Blaassilene

Familie van de koekoeksbloemen, maar met - de naam zegt het al - een bolrond opgeblazen kelk die lichtpaars dooraderd is. De Silene vulgaris is vrij algemeen, zoals de toevoeging vulgaris al aangeeft, maar daarom niet minder gracieus. Een bruidswit klokkenspel dat voor eenieder die het wil horen of zien langs de kant van de weg staat zonder daar iets voor terug te verwachten.