Schemerstaat

De regen spoelt meedogenloos
de laatste warmte
uit het jaar
geen zwoele nadamp meer
maar klamme kou
beneemt het zicht
op later, lentelicht.

Alleen de eenden blijven
onverstoorbaar drijven,
de herfst
die hen niet lijkt te deren
rolt in druppels van hun veren.

Uit: 'Het vijfde seizoen' (2007)

Home button