Dezer dagen

In de brede rouwranden
van gesluierde dagen
houd ik huis, wacht,
mijd het bleke licht dat
het middaguur schijnt
op mijn pad
van nacht naar nacht.

Wachten op de terugkeer van het licht

Home button