Benedenwinds weerlicht

 
De wind gaat liggen
tussen droge heuvels, huizen
onder laaghangende takken
stil, geen blad
waagt te bewegen
donker kruipt het eiland op
te vroeg – te snel
de honden blaffen
daar!
een wolkenzuil op zee
gekooide bliksem
rammelend aan ketens
vuur lekt door de spleten
tergend trekt de reus voorbij
gromt binnensmonds
van tijd die komt
zijn mompelen vervalt tot zwijgen
als de einder dooft
de volgelopen nacht
blijft in verwachting achter.
 

Het gedicht 'Benedenwinds weerlicht' schreef ik op Bonaire, september 2011. Aanleiding was het vrijwel dagelijks verschijnen van een dreigend onweer aan de horizon, een vast onderdeel - zo wordt gezegd - van de zogenoemde orkaantijd. Die orkanen trekken een stuk noordelijker langs, bij de Bovenwinden, maar hun invloed strekt zich wel degelijk tot de Benedenwinden uit. Dat blijft doorgaans bij dreigen, zoals ook het dagelijkse lichten aan de horizon meestal een dreiging blijft. Maar soms komt de reus 's nachts terug en dan is het goed raak.

Thema: 

Home button