Het Nieuwe Oude Diep

De mens is altijd geneigd geweest de natuur naar zijn hand te zetten en dat wordt er niet minder op. De landbouw, notoir op dit terrein, heeft nadrukkelijk gezelschap gekregen van het natuurbeheer, met al zijn beheerdoelen en bijbehorende ingrepen. De laatste decennia wordt er zelfs 'nieuwe natuur' gemaakt, zoals hier bij Hoogeveen, waar het Oude Diep - een beek die ergens uit de buurt van Mantinge komt en verderop in de Hoogeveense vaart uitloopt - een kronkelbedding, moerasoevers en een natuurlijk verval heeft gekregen. Het Oude Diep is hier een Nieuw Oude Diep geworden.

Eigenlijk is het niet eens zo heel lang geleden dat dit Oude Diep juist werd rechtgetrokken en tussen kades gelegd, voorzien van keurige stuwen. Dus het Oude Diep wás al een Nieuw Oude Diep geworden: een goed werkende afwateringssloot. Maar niet goed genoeg, tenminste niet wat betreft de natuur. De beek heeft nu weer de ruimte gekregen, hoewel nog steeds tussen (ver uiteenliggende) kades en pal onder nogal in het oog springende hoogspanningskabels. In een afgegraven terrein met ergens een heuvel (ra ra), stroomt het water door een voorgevormd meanderbed met hier en daar zwerfkeien die er voor zorgen dat het water met kleine treedjes van hoog naar laag stroomt. Het beekdal in deze vorm is nog jong: Riet en Lisdoddes hebben de overhand, op enkele plekken beginnen Wilgen en Elzen op te komen. De nestelende Rietganzen trekken zich niets aan van de A28 aan de oostgrens, de spoorlijn en de flats aan de zuidkant, het kale weiland in het noorden en de hoge ijzeren masten met dikke kabels boven hun hoofd.
Natuurlijk kun je natuur niet maken: die is, ontwikkelt, verandert en verdwijnt soms weer. Maar je kunt wél zorgen voor de omstandigheden waarin de gewenste natuur zich kan ontplooien. Gewenste natuur? Ja, ook voor natuurontwikkeling zijn doelen. We kunnen de natuur immers niet zomaar zelf zijn gang laten gaan...

Tags: