zonder zang geschapen

De raven

Uit: De Schepping
      Een mistroostig geslacht
      In 't livrei van den nacht,
Arme stiefkinderen zijn wij der wouden.
      Hij die d' adem ons schonk,
      Heeft ons vederenpronk,
Heeft de gave des lieds ons onthouden.
      Maar d'Almachtige let
      Op ons schreiend gebed.
Ook ons ravengekras is een hulde
      Aan den God der Natuur,
      Wiens aanbiddelijk bestuur
Alle nooddruft verwekte - en vervulde.
 
J.J.L. Ten Kate (1819-1889)

Abonneren op RSS - zonder zang geschapen

Home button