Wie schrijft die blijft

Dood-gaan

De boomen dorren in het laat seizoen,
En wachten roerloos den nabijen winter.
Wat is dat alles stil, doodstil ... ik vind er
Mijn eigen leven in, dat heen wil spoên.
Ach, 'k had zoo graag heel,
                                héél veel willen doen,
Wat verzen en wat Liefde, - want wie mint er
Te sterven zonder dees? Maar wie ook wint er
Ter wereld iets door klagen of door woên?
Ik ga dan stil, tevreden en gedwee,
En neem geen ding uit al dat Leven meê
Dan dees gedachte, gonzende in mij om:

Abonneren op RSS - Wie schrijft die blijft

Home button