voorbij gaat de tijd

't Is zwart ...

't Is zwart en donker,
kamerdonker als rook,
rood kolengeflonker,
daar boven holt de klok.
Langs de wanden bleekt flauw
een plaat en nog een -
het witte is lichtblauw,
't lijkt alles lang geleên.
Hoor, het leven vliedt,
de klok holt, tik, tik -
zingt het jammerlied
van het oogenblik.

Abonneren op RSS - voorbij gaat de tijd

Home button