't zijn net mensen

Meezen

Twintig meezenvoetjes
hippelen in 't groen,
zurkelende zoetjes
zoo de meezen doen.
Sprongen, rechte en kromme,
doen ze elkander na,
oppe, neêre, en omme,
ga en wederga.
Elk, op elk zijn taksken,
laat z'n tonge gaan:
elk het meezenfrakske, en
't meezenmutsken aan.
Voor die 't frakske maken,
één' duim, of drie quart
kost het, blauw van laken,
met 'en lapken zwart.
Uit die kleine lapkes,
zwarter als laget,
snijen de meezen kapskes,
volgens hunne wet.
'k Zie ze geren spelen,

Abonneren op RSS - 't zijn net mensen

Home button