naar het zuiden

Afscheid aan de vogelen...

Afscheid aan de vogelen van 't woud
Vlucht, lieve zangers!
Vlucht naar het zuiden,
Daar, lieve vogels!
     Wordt gij verwacht.
Hier wordt het daaglijks
Valer en guurder,
't Zuiden is heerlijk,
     Bloemrijk en zacht.
o Ja, uw heengaan
Doet mij wel smarte,
Maar vlucht toch weder,
     Zoals weleer.
Ginds leert gij nieuwe
Liederen zingen,
'k Wacht u in 't voorjaar,
     Zangertjes! weer.

Abonneren op RSS - naar het zuiden

Home button