Pop-up moeras

Het is inmiddels een bekend fenomeen in winkelstraten: de pop-up store. Winkels die uit het niets verschijnen en even snel weer in het niets verdwijnen. Een vergelijkbare trend doet zich de laatste jaren voor in parken en plantsoenen: het pop-up moeras. De overvloedige regenval in het winterhalfjaar zorgt daar tijdelijk voor drassige, zeer drassige, tot ronduit moerassige situaties. De eenden en de ganzen vinden het al de normaalste zaak van de wereld. Wij binnenkort ook.