Mossige polletjes

Ze zijn me vorige jaren nooit opgevallen, deze polletjes: ze waren er niet of ik keek er overheen. Maar dit jaar zie ik ze overal tussen de trottoirtegels, dat wil zeggen: zág. Want op het moment dat ik dit stukje schrijf is er hooguit nog een verdwaald exemplaar over, ontsnapt aan de borstelmachine. Kransmuur heten ze, deze polletjes, met hun nauwelijks te onderscheiden blaadjes en bloemetjes. Plantjes die zich uit één punt tot een bolvorm vertakken. Het is dat de stoeptegel de juiste verhouding laat zien, anders zou het net zo goed het bovenaanzicht van een boomkroon kunnen zijn, of een uitgedroogd kussentje mos.
De kransmuur is in de negentiger jaren voor het eerst in Nederland aangetroffen, ergens in het havengebied van Amsterdam, en sindsdien heeft deze uit het Middellandse Zeegebied afkomstige plant zich verder verspreid. Assen is de meest noordelijke vindplaats in Europa.