Dezer dagen

In de brede rouwrand
van gesluierde dagen
houd ik huis
vermijd de bleke kieren
die het middaguur schijnt
op mijn pad
van nacht naar nacht
de verre horizon
van een nieuwe wereld.

De nacht.
Is nog lang.

Home button