't Is zwart ...

't Is zwart en donker,
kamerdonker als rook,
rood kolengeflonker,
daar boven holt de klok.
Langs de wanden bleekt flauw
een plaat en nog een -
het witte is lichtblauw,
't lijkt alles lang geleên.
Hoor, het leven vliedt,
de klok holt, tik, tik -
zingt het jammerlied
van het oogenblik.

Home button