Hoogte en diepte

De dag is dompig
   En drukkend zwoel:
Het water ritselt,
   Zo fris, zo koel.
Hoe lokt de stilte
   Van 't blauwend diep!
O! wie daar onder
   In vrede sliep!
De golfjes wenken
   Met zoet geklots,
Om neeer te glijen
   Van 't oevermos.
Wel blaakt daarboven
   De zonnepracht:
Maar 't licht beneden
   Is blank, is zacht!
Hoe lokt de hoogte
   De fiere geest,
Die in de starren
   Oraaklen leest!
Hoe lokt de diepte
   De ziel die dorst,
Te lang benepen
   In de enge borst!
Ze is veel de kennis;
   Maar meer de Rust,
Die al de rimpels
   Van 't voorhoofd kust!
Wanneer ons duizelt
   In hoger sfeer,
Dan trekt al zachtkens
   De diepet ons neer...
Hoe glanst het golfje!
   Hoe danst de stroom!
Droomde ik daaronder
   Een vrededroom!

Thema: 

Home button