Daar groent thans ...

Daar groent thans op een berg, in 't dal, op
    't vlak der beemden,
Een boom, beuk, eik of den, met zon en
    dauw gevoed,
In Noord, Zuid, Oost of West, In Holland of
    bij vreemden;
Een boom, waaronder ik ook zelf eens
    doorgaan moet.
Die boom, thans ruisend van der vooglen
    zoete klanken,
Thans groen, thans fris, thans rijk aan
    bloesems zonder tal, -
Haast velt de bijl zijn stam, haast zaagt men
    't hout tot planken,
Waarvan men ook voor mij een doodskist
    maken zal.

Home button