Gezelle, Guido (1830-1899)

Die avond en die roze

'k Heb menig menig uur bij u
      gesleten en genoten,
en nooit en heeft een uur met u
      me een enkle stond verdroten.
'k Heb menig menig blom voor u
      gelezen en geschonken,
en, lijk een bie, met u, met u,
      er honing uit gedronken;
maar nooit een uur zo lief met u,
      zo lang zij duren koste,
maar nooit een uur zo droef om u,
      wanneer ik scheiden moste,
als de uur wanneer ik dicht bij u,
      die avond, neergezeten,
u spreken hoorde en sprak tot u
      wat onze zielen weten.

Het meezennestje

Een meezennestje is uitgebroken,
  dat, in de wulgentronk
           gedoken,
  met vijftien eikes blonk;
ze zitten in den boom te spelen,
tak-op, tak-af, tak-uit, tak-in, tak-om,
           met velen,
en 'k lach mij, 'k lach mij, 'k lach mij
                                        bijkans krom.
Het meezenmoêrtje komt getrouwig,
  komt op den lauwen noen,
           al blauwig
  en geluwachtig groen;
het brengt hun dit en dat, om te azen,
tak-om, tak-op, tak-af, tak-uit, tak-in,
           ze razen,

Meezen

Twintig meezenvoetjes
hippelen in 't groen,
zurkelende zoetjes
zoo de meezen doen.
Sprongen, rechte en kromme,
doen ze elkander na,
oppe, neêre, en omme,
ga en wederga.
Elk, op elk zijn taksken,
laat z'n tonge gaan:
elk het meezenfrakske, en
't meezenmutsken aan.
Voor die 't frakske maken,
één' duim, of drie quart
kost het, blauw van laken,
met 'en lapken zwart.
Uit die kleine lapkes,
zwarter als laget,
snijen de meezen kapskes,
volgens hunne wet.
'k Zie ze geren spelen,

Tranen

       't Is nevelkoud,
   en, 's halfvoornoens, nog
duister in de lanen;
       de bomen, die 'k
   nog nauwlijks zien kan,
wenen dikke tranen.
       't En regent niet,
   maar 't zevert... van die
fijngezichte, natte
       schiervatbaarheid,
   die stof gelijkt, en
wolke en wulle en watte.
       't Is asgrauw al,
   beneên, omhoge, in
't veld en langs de lanen:
       de bomen, die 'k
   nog nauwlijks zien kan,
wenen dikke tranen.
 

Abonneren op RSS - Gezelle, Guido (1830-1899)

Home button