Lintbloemen

Lintbloemen (1) een insectenhotel
Lintbloemen (2) radijs
Lintbloemen (3) boekweit

Veel van de bloemen die we zien, zien we in het voorbijgaan. Die bloemen staan vanouds in de bermen, waarin tegenwoordig niet zelden allerlei extra's worden uitgezaaid. Maar daarnaast staan ze ook - en steeds vaker - in stroken langs akkers, speelweiden en wandelpaden, bloemenlinten die dan weer een uitnodiging zijn voor bijenkasten en zogenoemde 'insectenhotels'. Daar is weliswaar nogal eens sprake van leegstand, maar de aandacht die eruit spreekt is te prijzen. Hoe fleurig en ongedwongen ze ook oogt, echt 'natuurlijk' is deze ontwikkeling niet te noemen: er komt het nodige grond- en zaaiwerk aan te pas.
Deze aanpak is zo algemeen geworden dat de zadenmixen commercieel geproduceerd en in allerlei varianten geleverd, waarbij opvalt dat daar veel soorten inzitten die vroeger als onkruid tussen het graan groeiden en nu door de boeren van hun akkers worden geweerd: de inmiddels uitgebloeide klaprozen en de even opvallende blauwe korenbloemen bijvoorbeeld, net als de onbekendere gele ganzenbloem en de bolderik. Het koolzaad en zijn vele - even gele - verwanten zijn daarentegen weer bekende verschijningen, ook in de bermen trouwens.
Toen ik deze zomer ook bij ons huisje op het Nuilerveld een strook lintbloemen aantrof, vergezeld van een uit de kluiten gewassen insectenhotel (foto 1), was ik wel even verbaasd. Want bij de heide, de vennen en de berken steekt dat wat merkwaardig af. Ook de samenstelling kende een tweetal verrassingen, ten eerste een paar forse exemplaren van de radijs (foto 2), zo goed als uitgebloeid al, maar door zijn opgeblazen vruchten nog steeds een opvallende verschijning. De tweede verrassing betrof de overvloedige boekweit (foto 3): vrijwel verdwenen als akkergewas krijgt het hier als 'lintbloem' een nieuwe kans.