The High Line

Op hoge poten snijdt en kronkelt hij door de drukte van het bouwen aan glazen torens die - na tientallen jaren relatieve rust én het nodige verval - de drukte van de vleesverwerkende bedrijvigheid in dit Meatpackers District heeft vervangen. West Manhattan, de vrachtspoorlijn die het vlees van en naar de schepen aan de pieren in de Hudson bracht (en 's winters ook grote voorraden ijs uit de rivier aanvoerde) is omgebouwd tot een groene, kilometerslange wandelroute. Rust boven de verkeersdrukte en onder de bouwdrukte, het grote aantal wandelaars niet meegerekend.

Het is een aparte ervaring om op deze manier, op veilige hoogte en begeleid door bloeiende planten en jonge, frisgroene bomen, door de New Yorkse Hells Kitchen te bewegen. Miljoenen mensen per jaar laten zich daartoe verleiden. Toen de spoorlijn in de tachtiger jaren in onbruik raakte, waren er al snel plannen voor 'hergebruik' van deze bijzondere staalconstructie, maar pas toen het stadsbestuur in 2004 50 miljoen beschikbaar stelde en ook particuliere geldschieters over de brug kwamen, kon de Nederlandse ontwerper en tuinarchitect Piet Oudolf worden benaderd voor een ontwerp dat snel in uitvoering werd genomen. De eerste fase werd in 2009 opengesteld en in 2014 was de hele route gereed.

Piet Oudolf (1944) moge in Nederland weinig bekendheid genieten, in het buitenland des te meer. Alleen al in New York ontwierp hij onder meer het nieuwe Battery Park aan de zuidpunt van Manhattan en de Gardens of Remembrance ter nagedachtenis aan de slachtoffers van Nine Eleven. En deze bijzondere High Line dus, een project dat - eveneens bijzonder - wordt bestierd en onderhouden door de 'Friends of the High Line', die er de hele dag zichtbaar aanwezig en aan het werk zijn.

Tags: